Kris Kosmala: Why you need to come to Quintiq World Tour Beijing